THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN CÁC MẶT HÀNG KHÁC ĐỘ LY VÀ KHÁC KÍCH THƯỚC