THUẬN PHÁT INC LỌT TOP 100 THƯƠNG HIỆU – NHÃN HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2017